Kiên Giang

26°C
Hiện tại
(06:26 - Thứ ba
07-07-2020)

Đêm nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C- 30°C

55-Trung bình
Chỉ số không khí
(06:20)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Kiên Giang 7 ngày tới

Thứ tư
(08/07)
25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ năm
(09/07)
27°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ sáu
(10/07)
27°C- 32°C
Có mây, không mưa

Thứ bảy
(11/07)
27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

Chủ nhật
(12/07)
27°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thứ hai
(13/07)
27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

Thứ ba
(14/07)
27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hà Nội
29°C
Đêm nhiều mây ( AWS, cập nhật 6h10)
62-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

28.8°C- 37°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
TP.HCM
27°C
Đêm nhiều mây
63-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Đà Nẵng
27°C
Đêm nhiều mây
31-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Nha Trang
27°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 33°C
Có mây, không mưa
Hải Phòng
28°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

28°C- 33°C
Có mây, không mưa

29°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Lào Cai
28°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 34°C
Có mây, không mưa
Thái Nguyên
27°C
Nhiều mây, không mưa
65-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Hà Tĩnh
29°C
Đêm có mây
45-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

30°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Long An
25°C
Đêm nhiều mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Cần Thơ
25°C
Đêm có mây
78-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vinh
29°C
Đêm có mây
70-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Sơn La
23°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

23°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Phú Thọ
24°C
Nhiều mây, không mưa
3-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Pleicu
21°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

20°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 31°C
Có mây, không mưa
An Giang
26°C
Đêm nhiều mây
85-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc cạn
28°C
Đêm nhiều mây
70-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 36°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bắc Giang
29°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Bạc Liêu
26°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Ninh
30°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Bến Tre
25°C
Đêm nhiều mây
68-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
28°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

28°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bình Phước
25°C
Đêm có mây
66-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

23°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 34°C
Có mây, có mưa rào
Cà Mau
27°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cao Bằng
27°C
Nhiều mây, không mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Đà Lạt
18°C
Đêm có mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

18°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 31°C
Có mây, có mưa rào
Đắk Lắk
23°C
Đêm nhiều mây
66-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

21°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 31°C
Có mây, không mưa
Đắk Nông
23°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

20°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Điện Biên
25°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Đồng Nai
27°C
Đêm nhiều mây
78-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Đồng Tháp
26°C
Nhiều mây, không mưa
85-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Giang
25°C
Có mưa
68-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hải Dương
30°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Hậu Giang
25°C
Đêm nhiều mây
76-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hòa Bình
28°C
Đêm có mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Hưng Yên
30°C
Đêm nhiều mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Kon Tum
23°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

21°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 32°C
Có mây, không mưa
Lai Châu
23°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

22°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa vừa

22°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Lạng Sơn
26°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Nam Định
30°C
Đêm có mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Ninh Bình
30°C
Đêm có mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Ninh Thuận
25°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 32°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Phủ Lý
30°C
Đêm nhiều mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Phú Yên
27°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Bình
29°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

28°C- 38°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Nam
27°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Ngãi
27°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Ninh
30°C
Đêm nhiều mây
44-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

28°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

28°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

28°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Trị
28°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

28°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

28°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Sóc Trăng
26°C
Đêm nhiều mây
72-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tây Ninh
26°C
Đêm nhiều mây
85-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Thái Bình
30°C
Đêm nhiều mây
72-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

30°C- 34°C
Có mây, không mưa

30°C- 34°C
Có mây, không mưa

30°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thanh Hóa
29°C
Đêm có mây
70-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Huế
26°C
Đêm nhiều mây
59-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 37°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Tiền Giang
26°C
Đêm nhiều mây
68-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Tuyên Quang
27°C
Đêm nhiều mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 36°C
Có mây, có mưa rào

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Vĩnh Long
25°C
Nhiều mây, không mưa
78-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Vĩnh Phúc
28°C
Nhiều mây, không mưa
70-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

22°C- 28°C
Có mây, có mưa rào

22°C- 28°C
Có mây, không mưa

22°C- 29°C
Có mây, không mưa
Vũng Tàu
28°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào
Yên Bái
26°C
Nhiều mây, không mưa
74-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Cập nhật: 06:26 - 07/07/2020
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM