Bình Định

29.0°C
Hiện tại
(23:39 - Thứ sáu
01-07-2022)

Đêm nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C- 34°C

29-Tốt
Chỉ số không khí
(23:35)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Bình Định 7 ngày tới

Thứ bảy
(02/07)
27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

Chủ nhật
(03/07)
28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ hai
(04/07)
28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ ba
(05/07)
28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ tư
(06/07)
28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ năm
(07/07)
28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ sáu
(08/07)
27°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hà Nội
30.0°C
Đêm có mây
72-Trung bình
Chỉ số không khí (23:40)

25°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
TP.HCM
26.0°C
Đêm nhiều mây
41-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

24°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
27.0°C
Có mưa
144-Kém
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Nha Trang
30.0°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

28°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

28°C- 33°C
Có mây, không mưa
Hải Phòng
27.0°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

21°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa to
Sơn La
26.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

22°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Điện Biên
28.0°C
Đêm có mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

23°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hà Giang
26.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

24°C- 38°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hòa Bình
29.0°C
Đêm nhiều mây
80-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Lai Châu
24.0°C
Đêm có mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

20°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa to

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa dông
Lạng Sơn
28.0°C
Đêm có mây
3-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

24°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa to
Lào Cai
29.0°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

24°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông
Quảng Ninh
27.0°C
Đêm có mây
39-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to
Thái Nguyên
28.0°C
Đêm nhiều mây
96-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 36°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to
Tuyên Quang
26.0°C
Đêm nhiều mây
70-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Vĩnh Phúc
28.0°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 37°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Yên Bái
29.0°C
Nhiều mây, không mưa
66-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 36°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to
Cần Thơ
27.0°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Vinh
30.0°C
Đêm nhiều mây
22-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

27°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

29°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Phú Thọ
29.0°C
Đêm nhiều mây
76-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Pleicu
22.0°C
Có mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

21°C- 26°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

21°C- 25°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
An Giang
29.0°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Bắc cạn
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

23°C- 37°C
Nhiều mây, có mưa dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to
Bắc Giang
30.0°C
Đêm nhiều mây
21-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

23°C- 35°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to
Bạc Liêu
27.0°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Bắc Ninh
31.0°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

22°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to
Bến Tre
27.0°C
Nhiều mây, không mưa
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 31°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Phước
28.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

23°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
34-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

24°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cao Bằng
25.0°C
Đêm có mây
54-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

23°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to
Đà Lạt
18.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

17°C- 25°C
Có mây, ngày không mưa

21°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Đắk Lắk
24.0°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

22°C- 29°C
Có mây, ngày không mưa

23°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Đắk Nông
24.0°C
Đêm nhiều mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

21°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 26°C
Có mây, có mưa rào

22°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Đồng Nai
28.0°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào
Đồng Tháp
28.0°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Tĩnh
29.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

27°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 34°C
Có mây, không mưa
Hải Dương
30.0°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

23°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hậu Giang
30.0°C
Nhiều mây, không mưa
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

24°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

28°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Hưng Yên
30.0°C
Nhiều mây, không mưa
2-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Kiên Giang
29.0°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

27°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kon Tum
25.0°C
Đêm nhiều mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

21°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Long An
28.0°C
Nhiều mây, không mưa
34-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Nam Định
29.0°C
Đêm có mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Ninh Bình
30.0°C
Có mưa
85-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Ninh Thuận
28.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 36°C
Ít mây, ngày nắng nóng

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Phủ Lý
31.0°C
Nhiều mây, không mưa
89-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Phú Yên
29.0°C
Đêm nhiều mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

27°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Bình
28.0°C
Đêm nhiều mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, không mưa
Quảng Nam
27.0°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Ngãi
27.0°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Trị
28.0°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

27°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 32°C
Có mây, không mưa

28°C- 34°C
Có mây, không mưa
Sóc Trăng
27.0°C
Nhiều mây, không mưa
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Tây Ninh
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
6-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào
Thái Bình
28.0°C
Nhiều mây, không mưa
34-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông
Thanh Hóa
30.0°C
Đêm có mây
132-Kém
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Huế
26.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

26°C- 35°C
Ít mây, ngày nắng nóng

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tiền Giang
27.0°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Long
28.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:35)

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vũng Tàu
28.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (23:35)

0°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Cập nhật: 23:39 - 01-07-2022
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.