Hà Nội

29.0°C
Hiện tại
(23:09 - Thứ hai
15-08-2022)

Đêm có mây
Nhiệt độ: 26°C- 35°C

43-Tốt
Chỉ số không khí
(23:05)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Thứ ba
(16/08)
27°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Thứ tư
(17/08)
25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ năm
(18/08)
26°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ sáu
(19/08)
26°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ bảy
(20/08)
26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

Chủ nhật
(21/08)
26°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

Thứ hai
(22/08)
25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa vừa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
TP.HCM
26.0°C
Có mưa
72-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

24°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
29.0°C
Đêm nhiều mây
59-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Nha Trang
27.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

27°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hải Phòng
28.0°C
Đêm nhiều mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Điện Biên
25.0°C
Đêm nhiều mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

23°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa vừa

24°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Hà Giang
28.0°C
Đêm nhiều mây
66-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 36°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hòa Bình
29.0°C
Đêm có mây
89-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông
Lai Châu
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

21°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 33°C
Có mây, không mưa
Lạng Sơn
28.0°C
Đêm có mây
1-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Lào Cai
30.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Ninh
30.0°C
Đêm có mây
11-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Thái Nguyên
31.0°C
Đêm nhiều mây
152-Xấu
Chỉ số không khí (23:05)

27°C- 35°C
Có mây, có mưa rào

28°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa
Tuyên Quang
30.0°C
Nhiều mây, không mưa
97-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Phúc
31.0°C
Đêm có mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 36°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 35°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông
Yên Bái
30.0°C
Đêm có mây
103-Kém
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Cần Thơ
27.0°C
Đêm nhiều mây
59-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

24°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vinh
28.0°C
Đêm có mây
22-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 33°C
Có mây, không mưa
Sơn La
26.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

22°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa dông

22°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Phú Thọ
32.0°C
Đêm nhiều mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 35°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông
Pleicu
21.0°C
Đêm có mưa rào
41-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

19°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

20°C- 27°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

20°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông
An Giang
28.0°C
Đêm nhiều mây
58-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Bắc cạn
28.0°C
Đêm có mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 36°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Giang
29.0°C
Đêm có mây
17-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Bạc Liêu
28.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Bắc Ninh
31.0°C
Đêm có mây
17-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Bến Tre
28.0°C
Nhiều mây, không mưa
68-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

24°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
28.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

28°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Phước
25.0°C
Có mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

24°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
28.0°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Cao Bằng
27.0°C
Đêm nhiều mây
44-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 34°C
Có mây, không mưa
Đà Lạt
18.0°C
Đêm nhiều mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

17°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

21°C- 26°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

20°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Lắk
24.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

22°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Nông
22.0°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

0°C- 28°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

21°C- 28°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Nai
Đang cập nhật
Có mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

0°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
28.0°C
Có mưa
64-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Hà Tĩnh
28.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Hải Dương
Đang cập nhật
Đêm nhiều mây
2-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

0°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

28°C- 35°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hậu Giang
26.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Hưng Yên
30.0°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

28°C- 35°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kiên Giang
29.0°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Kon Tum
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

21°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông
Long An
26.0°C
Có mưa rào và dông
53-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Nam Định
29.0°C
Đêm có mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Ninh Bình
30.0°C
Đêm nhiều mây
85-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Ninh Thuận
26.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 32°C
Có mây, không mưa
Phủ Lý
29.0°C
Đêm nhiều mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Phú Yên
29.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Quảng Bình
28.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

27°C- 35°C
Ít mây, ngày nắng nóng

27°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Nam
29.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Quảng Ngãi
28.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 35°C
Ít mây, ngày nắng nóng

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Quảng Trị
30.0°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 35°C
Ít mây, ngày nắng nóng

26°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Sóc Trăng
28.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

24°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Tây Ninh
26.0°C
Đêm nhiều mây
10-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

23°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
29.0°C
Nhiều mây, không mưa
85-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thanh Hóa
29.0°C
Đêm có mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Huế
27.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tiền Giang
27.0°C
Có mưa rào và dông
70-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Vĩnh Long
28.0°C
Đêm nhiều mây
64-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

26°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Vũng Tàu
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
68-Trung bình
Chỉ số không khí (23:05)

0°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cập nhật: 23:09 - 15-08-2022
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.