Đảo Vasilyevsky, Liên Bang Nga

Là một hòn đảo nằm thuộc Liên Bang Nga có diện tích 10,9km2, với dân số 202.650 người. Hòn đảo này nằm ở St. Pete là một “bộ sưu tập” của các tòa nhà của thế kỷ 18 và 19 với những căn hộ chung cư của Liên Xô nằm dọc theo Vịnh Phần Lan ở phía tây.

Ảnh: gadling

Đảo Vasilyevsky, Liên Bang Nga

Là một hòn đảo nằm thuộc Liên Bang Nga có diện tích 10,9km2, với dân số 202.650 người. Hòn đảo này nằm ở St. Pete là một “bộ sưu tập” của các tòa nhà của thế kỷ 18 và 19 với những căn hộ chung cư của Liên Xô nằm dọc theo Vịnh Phần Lan ở phía tây.

Ảnh: gadling

Theo Nguyễn Hiền (Khám phá)
Ngày 17/04/2017 00:05 AM (GMT+7)