Đi xe ga vẫn nhận quà của người nghèo: Có những người tuy giàu mà vẫn "nghèo" lắm 

Không ít người vẫn rằng hoạt động từ thiện chính là những gói quà trên trời rơi xuống. Sự tham lam đã khiến họ từ bỏ lòng tự trọng để lấy những thứ vốn mình chẳng thiếu thốn gì. Chẳng hay trong tâm họ có khi nào nghĩ rằng sự "tiện tay" ấy chính là "tranh" đồ của những người khó khăn thực sự.