10 điều vợ dặn

Những điều vợ dặn dưới đây, cánh đàn ông đã làm được mấy rồi?

Làm trai cho đáng nên trai
Mười điều vợ dặn chớ sai một điều
Thứ 1 không được nhậu nhiều
Đúng 5 rưỡi chiều là phải hồi gia

Thứ 2 không được lân la
Những nơi thư giãn mát xa mát gần
Thứ 3 cứ mỗi cuối chiều
Chở vợ đi sắm áo quần thời trang

Thứ 4 tiền thưởng tiền lương
Lãnh về nộp đủ vợ thương nhất đời
Thứ 5 vợ có lắm lời
Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe

Thứ 6 tiền định đổi xe
Sắm vàng cho vợ đi khoe xóm giềng
Thứ 7 là phải thật siêng
Giúp vợ chợ búa nấu ăn giặt đồ

Thứ 8 không được có bồ
Không được tơ tưởng mấy cô chân dài
Thứ 9 không được bạc bài
Không chơi đề đóm có ngày tàn gia
Thứ 10 không được bê tha

Việc nước chu tất việc nhà đảm đang..

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Truyện cười