10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu

Ngày 25/08/2016 10:50 AM (GMT+7)

Cận thị là một bất lợi rồi nhưng khi bỏ kính ra thì đúng là nhiều thứ trở thành 'thảm họa' mà chỉ người cận mới hiểu được...

Một người bị cận thị sẽ hiểu hơn ai hết nỗi khổ của họ khi bỏ kính ra, vì thế giới chẳng có gì rõ ràng cả.

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 1

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 2

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 3

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 4

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 5

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 6

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 7

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 8

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 9

10 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới thấu hiểu - 10

TG/ dịch từ Bright side
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện tranh