Không có gì là quá khi nhận xét rằng khỉ chính là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Thân không những thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn.

1/16