3 con giáp dám làm ăn xa nhất định trúng quả, nhà rộng xe sang, để lộc cho con cháu

Ngày 09/11/2018 10:30 AM (GMT+7)
Họ quyết đoán, vững vàng trước khó khăn thử thách, song đôi khi lại dễ xao động khi xúc động mạnh. Sự đối nghịch trong tính cách này khiến họ dễ thành công hơn khi lập nghiệp xa gia đình, đặc biệt là phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Họ quyết đoán, vững vàng trước khó khăn thử thách, song đôi khi lại dễ xao động khi xúc động mạnh. Sự đối nghịch trong tính cách này khiến họ dễ thành công hơn khi lập nghiệp xa gia đình, đặc biệt là phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Theo Trương Thi (Khám phá)
Ngày 09/11/2018 10:30 AM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Tử vi 12 con giáp