Người tuổi Dần thường có cuộc sống khá nhiều khó khăn. Tiền với họ lại không phải là thứ quan trọng nhất song họ là những người dám đương đầu với thử thách, thích chinh phục để thể hiện bản lĩnh của mình. 

1/12