Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ là người thích sự mạo hiểm, có tài lãnh đạo và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Tuổi Dần đặc biệt rất bảo vệ gia đình mình. 

1/17