Theo một nghiên cứu của đại học Melbourne, Mỹ có những độ tuổi nhất định trong đời mỗi người, đàn ông rất dễ phát sinh tình cảm ngoài hôn nhân và tuổi 33, 49 là 2 độ tuổi đàn ông có xu hướng ngoại tình cao nhất.

1/17