Chỉ vì một chút bóng râm, họ sẵn sàng ngồi dưới cả chiếc máy xúc lơ lửng trên đầu. 

1/14