Hình ảnh hạnh phúc một thời của cụ ông và cụ bà đã ‘lui về ở ẩn’ bằng cách làm nương rẫy, đồng áng.

1/9