Trắc nghiệm vui: Có bao nhiêu chiếc khóa được mở trong bức hình này?

Chỉ có 3 chiếc khóa được mở trong bức hình này. Bạn tìm thử xem nhé!

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác