Tuần này theo tử vi thì tuổi Tý không nên thực hiện những quyết định quan trọng. Tâm trạng của bản mệnh không ổn định, có lúc rơi vào tình trạng stress nên các quyết định đưa ra sẽ thiếu tính chính xác.

1/24