“Bao giờ lấy chồng?”: Câu hỏi ngày Tết ám ảnh tôi – một cô gái "tự nguyện ế"

Năm nay, công ty bắt đầu nghỉ từ 28 Tết nhưng tôi quyết định ở lại Hà Nội đến chiều 30 mới bắt chuyến xe cuối cùng về với gia đình. Thực ra, tôi chẳng lưu luyến cái ồn ào nơi phố thị mà cái chính là tôi… sợ về quê, sợ Tết với bao áp lực cả vô hình lẫn vô tình đang chờ đợi, chỉ vì tôi còn độc thân.