Quá khứ kinh hoàng…

Tôi vẫn chưa lấy chồng, người ta gọi tôi là gái ế, là kẻ kén cá chọn canh, kén cho lắm vào rồi ế....

Gái già còn bị bỏ rơi

Đàn ông các anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Nếu đã không chắc chắn tình yêu của mình thì ngày ấy, anh...

Còn ế là còn vui…

Nhiều người sợ ế, sợ không lấy được chồng. Riêng tôi, tôi không sợ. Còn ế là còn vui...