Ca sĩ Thu Thủy có chiếc mũi khá to tuy sống mũi của cô không hề thấp.

1/15