Ảo diệu "chiêu" biến đổi khuôn mặt sao bằng photoshop

Xem điều thú vị gì sẽ xảy ra nếu khuôn mặt của các ngôi sao thế giới đối xứng hai bên phải trái với nhau?

Khuôn mặt của các ngôi sao thế giới sẽ biến đổi như thế nào nếu hai nửa mặt của họ đều giống nhau? Cùng xem điều thú vị mà trang 163 (Trung Quốc) vừa thử nghiệm với photoshop!

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 1

Katy Perry

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 2

Taylor Swift

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 3

Emma Watsonao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 4

Leonardo Dicaprio

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 5

Đổng Khiết

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 6

Triệu Vy

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 7

Tạ Đình Phong

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 8

Trương Bá Chi 

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 9

Trần Quán Hy

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 10

Chương Tử Di

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 11

Trần Khôn

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 12

Takeshi Kaneshiro

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 13

Tiêu Á Hiên

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 14

Lưu Đức Hoa

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 15

Châu Tấn

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 16

Lưu Diệc Phi

ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 17

Lâm Thanh Hà

Theo Kim/ 163 (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Gặp gỡ nhân vật đẹp