Hiền Thục càng trẻ hơn khi trang điểm tông cam, lông mày cong hợp mặt.

1/14