Theo khảo sát, đa phần nam giới đều trả lời rằng họ rất chú ý tới mùi hương của phụ nữ.

1/15