Elly Trần gần đây thường gây "giật mình" vì trang điểm mạnh tay.

1/13