Đoan Trang mặc váy siêu ngắn, để lộ đôi chân có nhiều vết mụn. 

1/15