Linh Nga rất có duyên chụp ảnh cùng Ngô Thanh Vân.

1/16