Cắt phăng mái tóc dài điệu đà, Midu làm mới hình ảnh trong kiểu tóc bob rất cá tính.

1/11