Các tân sinh viên K38 Học viện Báo chí Tuyên truyền tụ họp tại trường để nhập học.

1/13