Thời gian để đợi những sợi tóc mái lỡ cỡ dài ra sẽ thật khó chịu với những bạn gái trong ngày hè này. Hay đơn giản hơn, bạn cảm thấy đã tới lúc cần làm mới cho gương mặt mà không muốn cắt tóc. Hãy thử một số mẹo nhỏ như các sao Hollywood đã làm.

1/6