Ngô Phương Lan là 1 trong số những Hoa hậu có tài sắc vẹn toàn. 

1/17