Nhan sắc kiều diễm lúc mới đăng quang của Á hậu 2 HHVN - Nguyễn Thị Ngọc Bích.

1/19