Những kiểu tóc có lẽ rất khó để bắt gặp ở Việt Nam. 

1/25