HuynA dù đã đánh phấn rất kĩ nhưng vẫn không giấu được các nốt mụn.

1/16