Victoria đã phải đi tháo bỏ túi độn ngực vì nhận nhiều lời chê bai của người hâm mộ.

1/14