Cô gái này đã biến đôi mắt 1 mí thành mắt búp bê, biến da xấu thành đẹp nhờ tài make up.

Cô gái này đã biến đôi mắt 1 mí thành mắt búp bê, biến da xấu thành đẹp nhờ tài make up.

Theo Minh Hoàng (Khám phá)
Ngày 25/12/2013 12:28 PM (GMT+7)