Tuần qua, nhiều ngôi sao ghi điểm nhờ trang điểm tinh tế khi xuất hiện.

1/14