Giấc ngủ (bao gồm việc trẻ ngủ ngon, đúng giờ và đủ giờ) quyết định rất nhiều đến trí thông minh của trẻ. Trong đó, tư thế ngủ mà trẻ yêu thích bộc lộ khả năng thông minh và tính cách của bé trong tương lai.

1/12