Nguyễn Hoàng Thông sinh năm 2001. Hiện em đang sống cùng gia đình. Mẹ em là bảo mẫu, cha thì làm việc trong quân đội, nhưng do bị thương trong chiến tranh, ông không còn khả năng lao động. Bởi vậy, thu nhập của gia đình rất ít ỏi và bấp bênh. Thông nói "Ước mơ của em là xây được 1 căn nhà cho những người nghèo như em, để họ có được ngôi nhà của riêng mình."

1/10