Đầu em sao tròn như quả bóng vậy nè? Chị thích lắm ấy!

Đầu em sao tròn như quả bóng vậy nè? Chị thích lắm ấy!

Kim Kool (Ảnh Internet)
Ngày 24/01/2013 15:25 PM (GMT+7)