Cổng vào trường Hoikuen (mẫu giáo) ở Nhật. Nơi tôi sẽ đăng ký cho con mình theo học.

1/29