'Thiên thần' nhỏ nhà Diva Hà Trần tên rất lạ là Nala Yến Đoàn - Cái tên được những người thích đùa liên tưởng đến Đô la, Yên, Đồng là 3 đơn vị tiền tệ của Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam.

"Thiên thần" nhỏ nhà Diva Hà Trần tên rất lạ là Nala Yến Đoàn - Cái tên được những người thích đùa liên tưởng đến Đô la, Yên, Đồng là 3 đơn vị tiền tệ của Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam.

(Khampha.vn)
Ngày 10/05/2013 12:00 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Sao Việt dạy con