Đây là kiểu làm duyên 'không đụng hàng' của bé đấy!

1/12