Năm nay, Tự Long sẽ đảm nhiệm vai Táo Giao Thông thay cho Chí Trung. Bé Teppi cũng hay theo bố đến xem các cô chú tập luyện.

1/22