Michelle Nhu, 29 tuổi, là một người mẫu tự do sống tại Torrance, California, Mỹ. Đặc biệt, Michelle mang hai dòng máu Philippines và Việt Nam. 

1/26