Khi gặp Triết Phương hầu như không ai đoán được "danh tính thực sự" của chị - rất nhiều trang báo Trung Quốc đã mở lời như vậy khi đăng tin về một bà mẹ U40 ở Việt Nam.

1/15