Hàng năm, theo thống kê của WHO, trên thế giới có khoảng 15 triệu ca sinh non. Trẻ sinh dưới 37 tuần được cho là sinh non. Tuy nhiên, có một số trường hợp kỷ lục sinh non từ trong khoảng 19-23 tuần. Lúc đấy, cơ thể trẻ mới chỉ hình thành những đường nét cơ bản đầu tiên. Cùng ngắm những em bé sinh non nhỏ nhất thế giới.

1/24