Bảo Anh nhảy một kịch bản "dở"

Kịch bản bài múa của Bảo Anh thiếu sự quyết liệt hấp dẫn.

Xem lại màn nhảy của Bảo Anh The Voice:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác