Đóa hồng Khánh Linh mở màn đêm chung kết

Giọng hát không thể lẫn vào đâu được của Linh là nhân tố làm phần thi thật hoàn hảo.

Xem lại phần trình diễn mở màn của Khánh Linh:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác