Minh Hoàn ma mị với Hoa của trời

Minh Hoàn luôn biết làm cho người xem phải ngạc nhiên và ấn tượng.

Xem lại phần dự thi của Minh Hoàn:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác