Nghe bác Sáu thổi sáo bằng tiền

Có thể nói tài năng thổi sáo bằng tiền của bác Sáu là tài năng độc nhất vô nhị.

Nghe những bản sáo ngọt ngào của bác Sáu:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác