Phạm Anh Tú búng tay theo nhạc

Phạm Anh Tú đã mang đến đêm bán kết 5 một câu chuyện bằng... búng tay.

Xem lại phần trình diễn của Phạm Anh Tú:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác